Η Μαρία Κούκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο γνωστικό αντικείμενο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Απέκτησε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού το 1991 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικό τίτλο σπουδών Χημικού Μηχανικού το 1997 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην επιστημονική περιοχή της ανάλυσης και σχεδιασμού εγκαταστάσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων και διεργασιών με έμφαση στη βελτιστοποίηση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επίσης με θέματα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης θερμικής ενέργειας.

Από το 1992 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Γ.Γ.Ε.Τ, κ.ά. με κύριο ερευνητικό ρόλο και σε αντικείμενα ανάλυσης και σχεδιασμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης ενέργειας, κ.ά.. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 75 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών ενώ είναι συγγραφέας ενός βιβλίου σε θέματα ΑΠΕ και 2 κεφαλαίων σε βιβλία σε θέματα εγκαταστάσεων. Η κα Κούκου έχει διδάξει σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει σε Προεδρεία και Οργανωτικές Επιτροπές Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων. Επίσης, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλων επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων.