Βιβλία

Βιβλία 

  • Βραχόπουλος, Μ., Κούκου, Μ., Καρύτσας, Κ., 2016. Κανονική γεωθερμία – αρχές σχεδιασμού γεωθερμικών συστημάτων και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4773.

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

  • “Recent Advances in Renewable Energy Systems”, Chapter: Exploitation of Normal (Shallow) Geothermy for heating and cooling applications, by Michalis Gr. Vrachopoulos, Maria K. Koukou and Nikolaos P. Tsolakoglou, Bentham Science Publishers, υπό έκδοση (2018).
  • «Progress In Fuel Cell Research”, Chapter 3: CFD Modeling and optimization of fuel cell systems, by P.L. Zervas, A. Tatsis, H. Sarimveis, M.K. Koukou, and N.C. Markatos, ISBN: 978-1-60021-698-6, Editor: Peter V. Alemo, Nova Science Publishers, Inc, pp. 147-214, 2007.

 

Μονογραφίες

  • «Προσομοίωση της Λειτουργίας Αντιδραστήρων-Διαχωριστών με Ενσωματωμένη Μεμβράνη”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, (1997).
  • “Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας του Ροδίου κατά την Αντίδραση της Υδρογόνωσης του Διοξειδίου του Ανθρακα”, Διπλωματική Εργασία, ΕΙΧΗΜΥΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, (1991).