Επικοινωνία

Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 34400
Αίθουσες: Δ210, Δ207

Τηλέφωνο Γραφείου: +30 22280-99650 / 660 / 661

Ηλεκτρονική Διέυθυνση (e-mail): mkoukou@teiste.gr, m_koukou@otenet.gr