Μελέτες – Άλλα έργα εφαρμογών μηχανικού

Μελέτες και άλλα έργα εφαρμογών μηχανικού σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

 1. 2/2011-31/12/2016: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε κτήρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα (Δημαρχεία, Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά Κέντρα, κ.ά.).
 2. 6/10/09-28/2/10: «Μελέτη Ωρίμανσης Τηλεκλιματισμού Συγκροτήματος Κτηρίων Δημαρχείου-Πνευματικού Κέντρου Δ. Γιαννιτσών,” Εργοδότης: Σ. Διολέττας.
 3. 1/7/09-30/9/09: «Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δ. Γιαννιτσών – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Ενεργειακές Μελέτες Κτηρίων του Δ. Γιαννιτσών,” Εργοδότης: Ν. Τάχος.
 4. 17/7/09-30/9/09: «Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δ. Αλεξανδρείας – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Ενεργειακές Μελέτες Κτηρίων του Δ. Αλεξανδρείας,” Εργοδότης: Κ. Λεωνιδάκη.
 5. 1/5/08-30/9/08: Μελέτη Σχεδιασμού Γ Βαθμίδας Βιολογικού Καθαρισμού Αλιβερίου, Σύμβαση με πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 6. 1/5/08-30/9/08: Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Αλιβερίου, Σύμβαση με πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 7. 6/7/2005-30/6/2006: Αναμόρφωση Περιεχομένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Κωδ. 75468, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 8. 2004: Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Περιφερειακού Τμήματος Ευβοίας, του ΤΕΕ με αντικείμενο: “ΧΥΤΑ και βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα βιομηχανιών και απογραφή πηγών ρύπανσης εκτός Χαλκίδας”.
 9. 2000: “Εκπόνηση μελέτης πιστοποίησης διαδικασιών κατά ISO και συμμόρφωσης προϊόντων κατά CE της παραγωγικής λειτουργίας της βιομηχανίας μορφοποίησης αλουμινίου, VIOMAL A.E., Βατώντας Ν. Αρτάκης, 346 00, Εύβοια”, Φορέας Υλοποίησης: SYSTEM-TEN Ο.Ε..
 10. 1998: Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας με αντικείμενο: “Γνωμοδότηση περί του τύπου ανάμιξης βιολογικού αντιδραστήρα για το έργο: “Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Πάρου”. Η ανάθεση έγινε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών.
 11. 1998: “Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης των Ελληνικών Βιομηχανιών Ορυκτών Προϊόντων της παραγράφου 3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 96/61/EC/24-9-96 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Ελεγχο της ρύπανσης (IPPC) και υποβολή προτάσεων για εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών”. Συγχρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον». Ανάδοχος: Αλεξόπουλος-Μαράτος-Μπασάκος και Συνεργάτες ΕΠΕ, Α.Ν. Καραγιάννης. Τεχνικός Σύμβουλος: ΕΚΕΤ ΕΠΕ.
 12. 6/7/1994-31/10/1994: «Η Κλιματική Μεταβολή: Ελληνικό Πρόγραμμα για τον Περιορισμό των Εκπομπών CO2 και των Αλλων Αερίων του Θερμοκηπίου”. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Φορέας Υλοποίησης: ΕΜΠ.
 13. 1993: «Ερευνα Αγοράς & Μελέτη Σκοπιμότητας Εισόδου της VETERIN ΑΒΕΕ στην Αγορά της Ρουμανίας”. Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ, ΕΤΒΑ. Φορέας Υλοποίησης: T.E.C. Τεχνική Συμβουλευτική Ε.Π.Ε..
 14. 1992: «Καταγραφή και Εκτίμηση της Βιωσιμότητας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Ελαιώνα”. Χρηματοδότηση: Σύνδεσμος Οργάνωσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ελαιώνα. Φορέας Υλοποίησης: ΕΜΠ.
 15. 1992: «Τεχνοοικονομική Μελέτη Εφαρμογής Προγράμματος Ανακύκλωσης Οικιακών Απορριμμάτων στο Δήμο Αλιβερίου”. Χρηματοδότηση: Δήμος Αλιβερί+–ου. Φορέας Υλοποίησης: T.E.C. Τεχνική Συμβουλευτική Ε.Π.Ε..