Συμμετοχή σε Επιτροπές Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων

  • Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του International Conference ENERGY in BUILDINGS 2018 (organized by ASHRAE Greek Chapter), Saturday November 3, 2018 (http://www.ashrae.gr/EinB2018/EinB2018_Call_for_Papers.pdf ).
  • Μέλος Προεδρείου του Διεθνούς συνεδρίου: Energy and Environmental Systems’06, Χαλκίδα, Ευβοια, 8-10 Μαϊου (2006).
  • Μέλος Προεδρείου της συνεδρίας: Προσομοίωση και Ρύθμιση Διεργασιών του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριου Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαϊου, (2005).
  • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς συνεδρίου 7th EUROCVD, Γλυφάδα, 27-31 Αυγούστου (2001).
  • Μέλος της Επιτροπής Διοργάνωσης του Διεθνούς συνεδρίου 6th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 6), Ρόδος, 27-28 Μαΐου (1996).