Μεταπτυχιακά μαθήματα

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αντικείμενο τη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων». Διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση», για το εαρινό εξάηνο του Ακ. Ετους 2016-2017.
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy, University Heriot Watt UK-ΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία του μαθήματος «Heat Transfer and Heat Exchangers”, για το 4th -5th-6th -7th Cohort για Ακ. Ετη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.