Ερευνητικά έργα – Έργα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας

Ενδεικτικά Ερευνητικά Εργα σε θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

 1. 1/10/2015-σήμερα: TESSe2b: Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources, Horizon 2020 project, Grant Agreement number 680555, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
 2. 21/8/2013-31/10/2015: Αποδοτική Παραγωγή Ενέργειας χαμηλών θερμοκρασιών μέσω Οργανικού Κύκλου Rankine (ΟRC) EFFI-LOW-RES Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Συντονιστής.
 3. 30/11/2010-30/11/2013: Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογικής Αιχμής και Υψηλής Απόδοσης- ΓΕΩΑΙΧΜΗ, 09ΣΥΝ-32-648, Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009», πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 4. 3/10/08-31/12/08: «Σχέδιο αξιοποίησης ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογών της στη διασυνοριακή περιοχή ” το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος INTERREG IIIA, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 5. 1/9/2006-31/12/2007: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας για την Ερευνα και Οργάνωση Δομών για την Εκμετάλλευση Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας στη Νησιώτικη Ελλάδα-ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 6. 10/7/2006-31/12/2006: Τίτλος υποέργου: Αξιοποίηση της ανακλαστικής μόνωσης για τη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς κελύφους του κτιρίου και της αλλαγής της φάσης για τη μετάδοση θερμότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Κωδ., πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 7. 10/7/2006-31/12/2006::Τίτλος υποέργου: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισμό της Ποιότητας Αέρα σε Κλειστούς Κλιματιζόμενους Χώρους, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 8. 1/2/2005-31/8/2006: Τίτλος υποέργου: Βελτιστοποίηση καύσης με στόχο την ασφαλή καύση και τις μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Κωδ. 87306, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 9. 1/2/2005-31/8/2006: Τίτλος υποέργου: Μοντελοποίηση Ηλιακής Καμινάδας, πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Κωδ. 87306, πρ. ΤΕΙ Χαλκίδας.
 10. 1/2/2005-31/8/2006: Τίτλος υποέργου: Οικονομοτεχνική Ανάλυση Προσδιορισμού των Παραγόντων Οικολογικής Συμπεριφοράς του Κτιρίου σε Φυσικό & Αστικό Περιβάλλον, πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε Θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στο ΤΕΙ Χαλκίδας,Υποέργο Νο 5, Κωδ. 86958, πρ.ΤΕΙ Χαλκίδας.
 11. 2/1/2003-31/3/2005: “PIPESCAN: Development of inspection systems for the inspection of metal pipelines buried underground, in concrete in water or covered with coatings ”, EU Contract#: IST-2000-29401, ΙΔΕΑΣΙΣ ΕΠΕ.
 12. 2/1/2003-31/12/2004: “LOCCATEC: Low Cost Catastrophic Event Capturing”, EU Contract#: IST-2000-29401, ΙΔΕΑΣΙΣ ΕΠΕ.
 13. 2/1/2003-30/9/2004: “ROBOT INSPECTOR: Development of a Robotic System for the Inspection of Large Steel / Aluminum Plates in Industrial Plants”, CRAFT programme, Contract#: G1ST-CT-2002-50183, ΙΔΕΑΣΙΣ ΕΠΕ.
 14. 2/1/2003-31/10/2003: “ROBAIR: Development of a Robotic System for the Inspection of Aircraft Wings and Fuselage”, CRAFT programme, Contract#: G4ST-CT-2000-50028, ΙΔΕΑΣΙΣ ΕΠΕ.
 15. 5/1/2001-31/12/2002: “E-Ceramics: Integrated multi-service provision system for SMEs in the Ceramics Sector”, TENTELECOM programme, Contract#: C26787, ΝΟΗΜΩΝ ΕΠΕ.
 16. 1/2/2000-30/9/2001: “Ανάπτυξη Βελτιωμένων Μεθόδων Παρασκευής Υμενίων Χαλκού Μέσω Χημικής Εναπόθεσης από Ατμό (XEA, CVD) για Μικροηλεκτρονικές Εφαρμογές”, Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 1999, ΚΩΔ. 421, ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ.
 17. 1/2/2000-30/9/2000: “ELCANO: Intelligent Environment for Customer Services through Machine Remote Control”, ESPRIT project, Contract#: EP25297, ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ρομποτικής και Πληροφορικής.
 18. 1/1/1999-31/1/2000: «ΟΠΤΙΠΑΣ Ηλεκτρονικό σύστημα υπολογιστικά ελεγχόμενης ψηφιακής απεικόνισης σε διάφορες φασματικές περιοχές από το υπεριώδες ως το υπέρυθρο”, Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕ 1997, 97ΒΕ144, Epsilon Software S.A. (ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ρομποτικής και Πληροφορικής).
 19. 15/2/1997-31/10/1998: «Παρασκευή και Μελέτη Τσιμέντων Ειδικού Τύπου και Τσιμέντων Χαμηλής Ενεργειακής Απαίτησης από Ελληνικές Πρώτες Υλες”, Ερευνητικό Πρόγραμμα Contract#: ΠΑΒΕ94ΒΕ107, Ανάδοχος: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
 20. 1/5/1997-31/3/1998: “Rustic Stones: Granite and Quartzite Stone Slabs Processing by Oxy-Methane Flaming”, Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα BRITE EURAM, Contract#: BRPR-CT97-0441, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
 21. 2/1/1997-31/3/1997: “MICA: Model for industrial CFD applications”, Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα ESPRIT 4, Contract#: EP20966, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
 22. 1/2/1996-31/7/1998: “Microporous Ceramic Membranes for Gas Separation Processes”, Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα JOULE III, Contract#: JOE3-CT95-0018, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
 23. 1/2/1994-15/4/1994 και 1/10/1994-15/11/1994: “Major Hazards Arising from Fires in Warehouses and Chemical Stores”, Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα STEP Programme, Contract#: CT-90-0096, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
 24. 1/1/1993-31/12/1995: «An attractive option for CO2 control in IGCC Systems: Water Gas Shift with Integrated H2/CO2 Separation (WIHYS) Process. Phase I: Proof of Principle «, Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα JOULE IΙ, Contract#: JOU2-CT92-0158, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.

Εργα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας στον τομέα της ενέργειας και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου

2/1997-10/1998: Συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου Ε.Π.Ε. (Υποδιεύθυνση R&D), Κ. Πατέλη 15, 14123, Λυκόβρυση Αττικής, θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, σε θέματα: α) μαθηματικής μοντελοποίησης των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και των συναφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, β) τεχνολογίας τσιμέντου, και γ) εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου.