Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια

Διεθνή

 1. M.K. Koukou, M.Gr. Vrachopoulos, G. Dogkas, C. Pagkalos, J. Konstantaras, K. Lymperis, and V. Stathopoulos, Study of Heat Transfer in a Latent Heat Storage System using Salt Hydrates for Domestic Heating Applications, accepted for presentation at Energy in Buildings, organized by ASHRAE Greek Chapter, November 3, Athens, Greece, 2018.
 2. M.Gr. Vrachopoulos, M.K. Koukou, G. Dogkas, N. Tachos, Experimental Performance Evaluation of a Small Scale ORC Power Unit Working with Low Temperature Energy Sources for Power Co-generation, accepted for presentation at Energy in Buildings, organized by ASHRAE Greek Chapter, November , Athens, Greece, 2018.
 3. P.K. Pandis, S. Papaioannou, M. Koukou, M. Vrachopoulos, V.N. Stathopoulos1, Differential scanning calorimetry based evaluation of 3D printed PLA for phase change materials encapsulation or as container material of heat storage tanks, accepted for presentation at 2nd International Conference on Sustainable Energy and Resource Use in Food Chains 2018.
 4. Nikolas P. Tsolakoglou, Maria K. Koukou , Michalis Gr. Vrachopoulos, Nikolaos Tachos, Kostas Lymberis, and Vassilis Stathopoulos, Experimental process investigation of a latent heat energy storage system with a staggered heat exchanger with different phase change materials for solar thermal energy storage applications accepted for presentation, 1st International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), July 2-5, Wroclaw, Poland, 2017.
 5. V. Chalkia, N. Tachos, A. Giannakas, M. Koukou, A. Ladavos, M. Vrachopoulos, V. Stathopoulos, Effect of organic phase change materials in the physicochemical properties of thermoplastic polymers, 22nd Conference of Chemistry, December 2-4, Thessaloniki, Greece, 2016,
 6. M.Gr. Vrachopoulos, N. S. Tachos, M. K. Koukou, G. K. Karanasiou, C. Karytsas, Efficient Organic Rankine Cycle (ORC) Power Generation with low grade energy as heat source: preliminary design of Effi low res ORC unit, 13th International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Salerno, Italy, June 27-29, 2015.
 7. M.Gr. Vrachopoulos, M.K. Koukou, N. Tachos, S. Kalognomos, A. Adamidis, F. Lavrenti, J. Pappas, P. Xygogianni, C.Karytsas, “Implementing the GEOPEAK Project in Greece towards the achievement of Europe 20-20-20targets: Development and Evaluation of a Geothermal Heat Pump of High Efficiency” ICERE2014, International Conference on Environment and Renewable Energy, Paris 07-08/05/2014.
 8. Thanos G., Vrachopoulos M.Gr., Koukou M.K., Kakouris A.P., and Thanos A.G., Residence site selection in urban and rural environments in Greece: a multiple-criteria decision analysis approach, 9th Special Conference of HELORS on “Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making” Agios Nikolaos, Crete, Greece 27-29/05/2010.
 9. Vrachopoulos, M.Gr. and M.K. Koukou, “Definition of horizontal geothermal heat exchanger behaviour”, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, 2009.
 10. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, D. G. Stavlas, V. Stamatopoulos & A.G. Gonidis, “Energy storage in phase change materials (PCMs) – Measurement of thermophysical properties and evaluation of a PCM passive application”, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), Cyprus, 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, 2009.
 11. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, D. G. Stavlas, V. Stamatopoulos & A.G. Gonidis, “Evaluation of reflective insulation application in a prototype chamber in Greece: Experimental results for summer and winter periods”, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), Cyprus, 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, 2009.
 12. Stavlas, D.G., Kravvaritis, L.D., Stamatopoulos, V., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou M.K. and A.F. Gonidis, Evaluating the effectiveness of a prototype PCM chamber: An experimental and numerical approach, ECOS 2008, 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 24–27 June, 2008, Poland.
 13. Vrachopoulos, M.Gr., Stavlas, D.G., Kravvaritis, L.D., Koukou, M.K., Vlachakis, N.W., Orfanoudakis, N.W., MavromatisA., Gonidis, A.G., Performance testing of reflective insulation applied in a prototype experimental chamber in Greece: experimental results for summer and winter period, Heat Transfer 2008, 10th International Conference on Advanced Computational Methods and Experimental Measurements in Heat Transfer, 9 – 11 July, 2008, Maribor, Slovenia.
 14. Stavrakakis G., Markatos N., Koukou, M.K., Vrachopoulos, M.Gr., Experimental and Numerical Analysis of Natural Ventilation in Buildings, 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, 19-21 June 2008.
 15. Stavrakakis G., Markatos N., Koukou, M.K., Vrachopoulos, M.Gr., Study of airflow pattern and thermal environment in naturally ventilatedbuildings, ENERTECH 2007, 2nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, Athens, 18-21 October, (2007).
 16. Hatziapostolou, A., N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, G. Raptis, CFDModelingoftheFlowFieldinsideaFurnaceProducedby a Laboratory-ScaleCombustor, European Combustion Meeting, ECM, Crete, April 11-13, (2007).
 17. Thanos G., Vrachopoulos M.Gr., Kakouris A.P., Koukou M.K., Thanos A.G., A Decision Support System for the Ecological Selection Facility Location: A Multi-criteria Approach, IRMA 2007 International Conference, May 19-23, 2007, Vancouver, Canada.
 18. Hatziapostolou, A., N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, G. Raptis, CFD modeling of the swirl-stabilised flame produced by a laboratory-scale combustor: selection of the turbulence model, 4th WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Elounda, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, August 21-23, (2006).
 19. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, G. Kotsiovelos, E. Kravvaritis, P. Ioannidou, Experimental evaluation of the performance of reflective insulation for improvement of indoor thermal environmental conditions, Int. Conference on Energy and Environmental Systems ‘06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006).
 20. Bacharoudis, E., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Filios A.E., Numerical investigation of the buoyancy-induced flow field and heat transfer inside solar chimneys, Int. Conference on Energy and Environmental Systems ‘06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006).
 21. Hatziapostolou, A., K. Krallis, N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, D. Chatzifotis, G. Raptis, Numerical Prediction of the Flow Field produced by a Laboratory-Scale Combustor: a Preliminary Isothermal Investigation Int. Conference on Energy and Environmental Systems ‘06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006).
 22. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, N.W. Vlachakis, N.G. Orfanoudakis, G. Thanos, A.E. Filios, J. Kaldelis, ‘”Developing efficient tools to evaluate indoor environment issues: on-site measurements and numerical simulation of indoor air flow in a test room”, International Conference on Environment, Ecosystems, and Development, Venice, 2-4 November, (2005).
 23. Orfanoudakis N., Hatziapostolou A., Krallis K., Koukou M.K., Ikonomou V. and Vlachakis N.W. «Investigation of Safe Combustion Conditions in a Laboratory Burner», 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling /Simulation/Optimization (1st IC-EpsMsO), Athens, Greece, July 6-9, (2005).
 24. Zervas P., Koukou M.K., Vlachakis N.W. and Markatos N.C., «Reliable Performance Modeling of Phosphoric Acid Fuel Cells for Power Applications», 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation /Optimization (1st IC-EpsMsO), Athens, Greece, July 6-9, (2005).
 25. Zervas P., Koukou M.K., Vlachakis N.W. and Markatos N.C., “Studying transport phenomena in fuel cells: effect of flow pattern on the performance of Phosphoric Acid Fuel Cells”, WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 12-14, (2005).
 26. Vogiatzis, , M.K. Koukou, N. Papayannakos and Ν.C. Markatos, “Modeling of combined mass and heat dispersion in industrial-scale adiabatic membrane reactors”, 1st International Conference «From Scientific Computing to Computational Engineering» (1st IC-SCCE), Athens, Greece, September, 8-10, (2004).
 27. Filios, A.E., D.P. Margaris, A.G. Bouras, M.K. Koukou, and N.W. Vlachakis, “Numerical Simulation of subsonic wind tunnels: A preliminary approach”, 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, GRACM 2002, Patras, Greece, June, 27-29, (2002).
 28. Xenidou, T.C., M.K. Koukou, A.G. Boudouvis, and N.C. Markatos, “Computational analysis of Horizontal Cold Wall CVD reactors at Low Pressure: Application to Tungsten Deposition from Pyrolysis of W(CO)6”, 7th EUROCVD, Glyfada, Greece, August, 27-31, (2001).
 29. Liakos H. H., M. K. Koukou, M. A. Founti, and N. C. Markatos, “Modelling of Impinging Turbulent Premixed Flames”, 4th ECCOMAS Computational Fluid Dynamics Conference, Athens, September 7-11, (1998).
 30. Koukou, M. K., L. Peristeras, N. Papayannakos, N. C. Markatos and P. Alderliesten, “Design of a full scale adiabatic water gas shift membrane reactor”, 1st European Congress on Chemical Engineering, ECCE-1, Florence, May 4-7, (1997).
 31. Bracht, Μ., P. T. Alderliesten, R. Kloster, R. Pruschek, G. Haupt, E. Xue, J. Ross, M. K. Koukou and N. Papayannakos, “Water gas shift membrane reactor for CO2 control in IGCC systems: techno-economic feasibility study”, International Conference on Carbon Dioxide Removal 3, ICCDR3, MIT, USA, 9-11 September, (1996).
 32. Koukou, M. K., N. Papayannakos, and N. C. Markatos, “Mathematical Modelling of the Performance of Water-Gas Shift Membrane Reactors”, poster presented at the International Conference on Minimum Emission Power Production from Fossil Fuels – Joule II, Florence, 27-28 November, (1995).

 

Εθνικά

 1. Βραχόπουλος, Μ.Γρ., Κραββαρίτης, Ε., Κούκου, Μ.Κ., Σταυλάς, Δ., Σταματόπουλος, Γονίδης, Α., Αξιολόγηση της δυνατότητας ενεργειακής αποθήκευσης υλικών αλλαγής φάσης (PCMs), 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου, (2007).
 2. Γ. Σταυρακάκης, Ν.Χ. Μαρκάτος, Μ.Κ. Κούκου και Μ.Γρ. Βραχόπουλος, Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης Ροής Αέρα στο Εσωτερικό Φυσικά Αεριζόμενου Χώρου, poster, 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαϊου-2 Ιουνίου, (2007).
 3. Α. Τάτσης, Π. Ζέρβας, Χ. Σαρίμβεης, Μ.Κ. Κούκου, και Ν.Χ. Μαρκάτος, Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Υπολογιστικού Εργαλείου για την Αριστοποίηση της Λειτουργίας Κελιών Καυσίμου τύπου PAFC, 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαϊου-2 Ιουνίου,  (2007).
 4. Π. Ζέρβας, Μ.Κ. Κούκου, και Ν.Χ. Μαρκάτος, “Μαθηματική Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Λειτουργίας Κελιών Καυσίμου: Εφαρμογή σε Κελιά Καυσίμου Φωσφορικού Οξέως (PAFC)”, 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαϊου, (2005).
 5. Ε. Βογιατζής, Μ.Κ. Κούκου, Ν. Παπαγιαννάκος και Ν.Χ. Μαρκάτος, “Μαθηματική Μοντελοποίηση της Θερμικής Διασποράς σε Αδιαβατικό Αντιδραστήρα Βιομηχανικής Κλίμακας με Ενσωματωμένη Υψηλά Εκλεκτική Κεραμική Μεμβράνη Διαχωρισμού Αερίων”, 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 29-31 Μαϊου, (2003).
 6. Θ.Κ. Ξενίδου, M.K. Κούκου, Ε. Κεραμίδα και Ν.Χ. Μαρκάτος, «Υπολογιστική Ανάλυση Αντιδραστήρων Χημικής Εναπόθεσης από Ατμό Ψυχρού Τοιχώματος σε Συνθήκες Χαμηλής Πίεσης», 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 27-29 Μαϊου, (2001).
 7. Λιάκος, Χ. Χ., Μ. Κ. Κούκου, Μ. Α. Φούντη και Ν. Χ. Μαρκάτος, «Μοντελοποίηση Θερμικής Κατεργασίας Επιφανειών με Φλόγες Προανάμιξης», 6ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής (Ι.Η.Τ.), Βόλος, 3-5 Νοεμβρίου, (1999).
 8. Μ. Κ. Κούκου, Ν. Παπαγιαννάκος και Ν. Χ. Μαρκάτος, «Μελέτη των Επιδράσεων της Μη Ιδανικής Ροής στη Λειτουργία Συστημάτων Διαχωρισμού Αερίων που Χρησιμοποιούν Μεμβράνες: Πειραματική και Θεωρητική Προσέγγιση», 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαϊου, (1999).
 9. Κούκου, Μ. Κ., Ν. Παπαγιαννάκος και Ν. Χ. Μαρκάτος, “Υπολογιστική Προσομοίωση της Λειτουργίας Αδιαβατικού Αντιδραστήρα με Ενσωματωμένη Κεραμική Μεμβράνη Βιομηχανικής Κλίμακας”, 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 29-31 Μαΐου, (1997).
 10. Koukou, M. K., N. Papayannakos, andN. C. Markatos, “MathematicalModellingofthePerformanceofMembrane-CatalyticReactors”, 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Πάπιγκο, 6-7 Οκτωβρίου, (1995).
 11. Μαρκάτος, Ν. Χ., Δ. Ασημακόπουλος, Μ. Χριστόλης, Γ. Παναγόπουλος, Χ. Χρηστίδου, Μ. Κ. Κούκου, και Ε. Βουνατσής, «Η Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Βιομηχανικών Περιοχών και η Περίπτωση του Ελαιώνα», 1η Διεθνής Εκθεση και Συνέδριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για το Μεσογειακό Χώρο, HELECO ‘93, Αθήνα, 1-4 Απριλίου, (1993).