Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Η Μαρία Κούκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο γνωστικό αντικείμενο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Απέκτησε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού το 1991 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικό τίτλο σπουδών Χημικού Μηχανικού το 1997 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην επιστημονική περιοχή της ανάλυσης και σχεδιασμού εγκαταστάσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων και διεργασιών με έμφαση στη βελτιστοποίηση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επίσης με θέματα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης θερμικής ενέργειας.

Η Μαρία Κούκου ήταν μέλος των ομάδων έργου για το Ελληνικό Πρόγραμμα για τον Περιορισμό των Εκπομπών CO2 και των Αλλων Αερίων του Θερμοκηπίου και την Καταγραφή και Εκτίμηση της Βιωσιμότητας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Ελαιώνα. Εχει συνεργασθεί με το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου (θυγατρική πρ. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) σε θέματα κυρίως προσομοίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου. Από το 1992 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Γ.Γ.Ε.Τ, κ.ά. με κύριο ερευνητικό ρόλο και σε αντικείμενα ανάλυσης και σχεδιασμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος, κ.ά.. Εχει ασκήσει το ελεύθερο επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού από το 1992 μέχρι το 2016 συμμετέχοντας σε πλήθος έργων εφαρμογής μηχανικού στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Την περίοδο 2011-2016 άσκησε το επάγγελμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ενώ από το 2009 μέχρι και το 2014 ήταν εισηγήτρια σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.. Η κα Κούκου ήταν επιστημονική συνεργάτιδα με το ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (και πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας) από το 1998-2015 στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Γ.Τ.Θ.Ε. με αντικείμενο την αυτοδύναμη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων των Τμημάτων. Επίσης, έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) MSc in Energy, University Heriot Watt UK-TEI Πειραιά το μάθημα «Heat Transfer and Heat Exchangers» (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) και το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Ετους 2016-2017 στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αντικείμενο τη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» το μάθημα Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση.

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και διεθνή και Ελληνικά συνέδρια με πρακτικά και σύστημα κριτών, ενώ έχει ανακοινωθεί σε ημερίδες και τεχνικά περιοδικά. Εχει περισσότερες από 650 ετεροαναφορές στο επιστημονικό της έργο (πηγή: Google Scholar, Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.ά.). Εχει διατελέσει κριτής σε διεθνή περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει συμμετάσχει ως μέλος σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές τεσσάρων διεθνών συνεδρίων και πολλών ημερίδων και workshops. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) (61424), του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.), της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής (affiliate of the International Association of Computational Mechanics (IACM) and the European Community of Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)) και άλλων επαγγελματικών φορέων και οργανισμών.