Σεμινάρια Κατάρτισης

Εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. και του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας).