Προπτυχιακά μαθήματα

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Εγκαταστάσεις Υδρευσης, Αποχέτευσης, Αερίων (Θ) + (Ε)
  • Θερμοδυναμική (Θ)
  • Μετάδοση Θερμότητας (Θ)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι (Θ)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ (Θ) + (Ε)
  • Ποιοτικός Ελεγχος (Θ) + (Ε)
  • Διοίκηση Παραγωγής (Θ) + (Ε)
  • Ασφάλεια Εργασίας – Τεχνική Νομοθεσία (Θ)
  • Νομοθεσία Περιβάλλοντος ΑΠΕ και ΜΠΕ (Θ)