Άλλο Συγγραφικό έργο

Διδακτικές Σημειώσεις

 

Δημοσιεύσεις σε τεχνικά-επαγγελματικά περιοδικά/πρακτικά ημερίδων

  1. Ορφανουδάκης Ν.Γ., Χατζηαποστόλου Α., Ράπτης Γ., Κράλλης Κ., Κούκου Μ.Κ., Χατζηφώτης Δ., Ξενογιάννης Α., Ξυγκόγιαννη Π., Μηνάς Χ., Υπολογιστική προσομοίωση του πεδίου ροής καυστήρα εργαστηριακής κλίμακας: επιλογή του τυρβώδους μοντέλου, 5η Συνάντηση-Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα, Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2006.
  2. Βραχόπουλος Μ., Κούκου Μ.Κ., Παπαευθυμίου Β., Κατσάνος Χ., Φιλιός Α.Ε., Λαυρέντη Φ., Πειραματικές μετρήσεις και θεωρητικές προβλέψεις του πεδίου ροής και της κατανομής θερμοκρασίας στο εσωτερικό επιτοίχιας ηλιακής καμινάδας, 5η Συνάντηση-Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα, Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2006.
  3. «Παρουσίαση Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ατμοστροβίλων-Ατμολεβήτων και Θερμικών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας», Ν. Ορφανουδάκης, Κ. Κράλλης, Μ.Κ. Κούκου, Α. Ξενογιάννης, 4η Επιστημονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών, Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2004 (δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., Τεύχος 376, σελ. 57-58).
  4. «Μοντελοποίηση Θερμικής Κατεργασίας Επιφανειών με Φλόγες Προανάμιξης», Λιάκος, Χ. Χ., Μ. Κ. Κούκου, Μ. Α. Φούντη και Ν. Χ. Μαρκάτος, Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, (2001).
  5. “Λογισμικό Εκτίμησης Ρίσκου και Κινδύνου Δασικών Πυρκαϊών (FORFAIT)”, Α.Κ. Κούκος, Μ.Κ. Κούκου, Α. Παντελής, Ημερίδα «Προστασία και Ανάπτυξη των Δασών», Σύλλογος Δασικών Υπαλλήλων Ευβοίας, Λίμνη Ευβοίας, 10 Μαίου 2001.

 

Αλλο εκπαιδευτικό υλικό

  • Eκπαιδευτικό υλικό του θεματικού αντικειμένου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Υποέργο 6 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο πλαίσιο της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002002 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ανάθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2016-2017).
  • Εκπαιδευτικό υλικό στο αντικείμενο κατάρτισης «Επισκευή και Συντήρηση Μηχανημάτων Εργου (εκτός αυτοκίνησης)», ενότητες 1Α-Δ,2,3,4 Επίβλεψη-Συντονισμός (12 διδακτικές ώρες) στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», ανάθεση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (2014).